Vrachtwagen besturen online dating daughter dating older men


24-Aug-2017 06:13

Startdatum van de regeling: 24 september 2016 Bron: Wet van 3 augustus 2016 tot wijziging van het KB van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat de niet-inachtneming van verkeersbord C21 betreft (BS 14/09/2016) Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen omvatten voortaan ook de eenwielers.

Het KB van 30 september 2005 is ook beschikbaar in pdf-formaat.

Dan mogen zij alleen op uw vrachtwagens rijden als zij een bestuurdersattest en een chauffeursdiploma nodig.

Vervoert een vervoersbedrijf uit een EU-lidstaat goederen tussen 2 punten binnen de grenzen van een andere lidstaat? Vervoerders mogen in een ander land maximaal 3 cabotageritten rijden. In Nederland zorgt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de handhaving van deze regel.

Het gebruik van spitsstroken wordt geregeld door verkeerslichten.

Spitsstroken worden gemarkeerd met een aparte onderbroken streep met kortere tussenafstanden en langere trekken dan de rijstrookmarkering.Artikel 38, §3 geeft de rechter de mogelijkheid om het herstel van het recht tot sturen te koppelen aan een of meer voorwaarden die verband houden met de rijvaardigheid van de betrokkene.